Rodzaje usług

Zgłoszenie interwencji Straży Miejskiej

Jeżeli jesteś świadkiem zakłócenia porządku lub sytuacji wymagającej interwencji służb porządkowych miasta zgłoś interwencję. Telefonicznie: 986 - telefon bezpłatny Formularz...