Rodzaje usług

Zgłoszenie awarii w budynkach pod zarządem ZGM

Usługa umożliwiająca zgłaszania awarii drogą elektroniczną w budynkach zasobu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.