Rodzaje usług

Powrót

Zgłoszenie interwencji Straży Miejskiej

Jeżeli jesteś świadkiem zakłócenia porządku lub sytuacji wymagającej interwencji służb porządkowych miasta zgłoś interwencję.