Rodzaje usług

Powrót

RSIP - Zgłoszenie internautów

Przejdź do

Ogólny opis

Narzędzie umożliwiające Internautom zgłaszanie przez portal mapowy RSIP nieprawidłowości bądź usterek usuwanych przez Urząd Miasta i jego jednostki.


Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz zgłoszenia.


Sposób zgłoszenia

Na stronie www.rsip.rybnik.eu należy wybrać przycisk „Mapa", a w niej z menu „Narzędzia" opcję „Zgłoszenia internautów". Po wybraniu w/w opcji w pomocniczym oknie Internauta wybiera kategorię zgłoszenia, a w kolejnym kroku z listy, jednoznacznie określony typ zgłoszenia (np. zniszczenie rozkładu jazdy, przerośnięta trawa na poboczach i nieużytkach).  Następnie na mapie wskazuje lokalizację zgłoszenia i podaje swoje dane kontaktowe: adres mailowy bądź telefon oraz opcjonalnie imię i nazwisko. Aby sfinalizować zgłoszenie należy wcisnąć przycisk „wyślij zgłoszenie". Wówczas zostaje automatycznie wysłany mail o przyjęciu zgłoszenia i tym samym złożona dyspozycja zostaje potwierdzona. Maile zostaja również wysłane w sytuacji, gdy zgłoszenie zmieni status na „w realizacji" oraz „zakończone".

W przypadku wyboru przez internautę rodzajów zgłoszenia: Polecane miejsca i Awarie/Interwencje ZGM, system automatycznie przekieruje internautę na strony macierzyste dysponentów przyjmujących tego typu zgłoszenia.


Opłaty

Zgłoszenie jest wolne od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenie jest przyjmowane niezwłocznie i przekazywane automatycznie mailem do odpowiedniego dysponenta gdzie zostaje przydzielone do realizacji przez konkretną osobę. Czas na podjęcie działania w zakrezie realizacji zlecenia wynosi 7dni. Jeżeli pracownik odpowiedzialny za dane zgłoszenie w tym czasie nie podejmie żadnych działań, zostaje wysłany mail informujący/przypominający o tym fakcie do dysponenta. Jeżeli nadal pracownik nie podejmie się realizacji bądź nie zakończy realizacji zgłoszenia do 25 dni wówczas system wyśle powtórne przypomnienie do dysponentów i do przełożonych pionów, do których dani dysponenci należą. W przypadku, gdy upłynął termin 30–dniowy, a zgłoszenie nie zostało zakończone mail informujący o tym fakcie zostaje wysyłany do sekretariatu Urzędu Miasta Rybnika. System poprzez automatyczną weryfikację statusów dotrzymywania terminów, stanów zgłoszenia oraz wysyłanie maili powiadamiających umożliwia sprawną i terminową obsługę mieszkańców.


Informacje na temat przebiegu sprawy

  1. Podstawowe informacje na temat stanu zgłoszenia można otrzymać poprzez wejście na Portal Mapowy www.rsip.rybnik.eu i załączenie w panelu Legendy warstwy Zgłoszenia internautów, a następnie wskazania na mapie (strzałką) symbolu wybranego zgłosznia oraz odczytanie informacji  o nim z „dymku" lub z panelu „Wybrane obiekty. Szczegółową instrukcję w jaki sposób zgłosić problem na mapie, można znaleść w Portalu edukacyjnym, Kurs II, lekcja 6 http://www.rsip.rybnik.eu/Edukacja/index.php?IdLang=0&IdStr=1288221675

  2. Wszelkie informacje na temat realizacji zgłoszenia można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Informatyki, Referatem Systemów Informacji Przestrzennej tel.32 4392263.

 

Przejdź do