Rodzaje usług

RSIP - Zgłoszenie internautów

Przejdź do Ogólny opis Narzędzie umożliwiające Internautom zgłaszanie przez portal mapowy RSIP nieprawidłowości bądź usterek usuwanych przez Urząd Miasta i jego jednostki. ...

Zgłoszenie awarii w budynkach pod zarządem ZGM

Usługa umożliwiająca zgłaszania awarii drogą elektroniczną w budynkach zasobu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Zgłoszenie informacji kulturalnych

Przejdź do Ogólny opis Narzędzie umożliwiające  wszystkim organizatorom (artystom/animatorom) i odbiorcom kultury dodawanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Rybniku przez...

Zgłoszenie interwencji Straży Miejskiej

Jeżeli jesteś świadkiem zakłócenia porządku lub sytuacji wymagającej interwencji służb porządkowych miasta zgłoś interwencję. Telefonicznie: 986 - telefon bezpłatny Formularz...

Zgłoszenie prezentacji oferty turystycznej

Przejdź do Ogólny opis Narzędzie umożliwiające podmiotom komercyjnym działającym w zakresie turystyki, prezentację swojej oferty/usług  przez portal http://www.dobryadres.rybnik.eu...