Rodzaje usług

Wniosek o przedłużenie umowy najmu

Przejdź do Ogólny opis Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres,...

Wniosek o przyznanie mieszkania

Przejdź do Ogólny opis Lokale mieszkalne na czas nieoznaczony mogą zostać wynajęte osobom spełniającym kryteria określone w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład...

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Przejdź do Ogólny opis Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem. Kontrahenci mogą dokonywać zamiany lokali na zasadzie...

Wniosek o zmianę ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym

Przejdź do Ogólny opis Zamiana ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym. Wniosek o zmianę ilości osób może złożyć tylko osoba posiadająca tytuł prawny do...

Wniosek o zmianę normy zużycia wody w lokalu mieszkalnym

Przejdź do Ogólny opis Zamiana normy wody w lokalu mieszkalnym. Wniosek o zmianę normy wody może złożyć tylko osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu. ...

Wniosek przeznaczony dla osób potrzebujących wsparcia w walce z zadłużeniem

Przejdź do Ogólny opis Wniosek przeznaczony jest dla osób potrzebujących wsparcia w walce z zadłużeniem powstałym na kartotece księgowej lokalu. Zasady umorzenia/odroczenia lub...

Zgłoszenie awarii w budynkach pod zarządem ZGM

Usługa umożliwiająca zgłaszania awarii drogą elektroniczną w budynkach zasobu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.