Rodzaje usług

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Przejdź do Ogólny opis Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, ...

Doskonalenie świadczonych usług przez Urząd Miasta Rybnika

W związku z dążeniem Urzędu Miasta Rybnika do doskonalenia świadczonych usług klienci Urzędu zostali poproszeni o anonimowe wypełnienie kwestionariusza ankiety dotyczącej zadowolenia ze sposobu...

Działalność promocyjna i informacyjna kierowana do zainteresowanych

Osoba zainteresowana może otrzymywać informacje o  wydarzeniach kulturalnych, których organizatorem jest Teatr Ziemi Rybnickiej. Możliwe jest otrzymywanie zarówno wszystkich jak i...

Informacje na temat dostępności obiektów MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje wieloma obiektami. Ich dostępnośc i cennik można znaleźć na poniższych stronach: Boisko "ORLIK" Boiska trawiaste Boisko Treningowe ze...

Rezerwacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Rudzkiej

  Kaplica dostępna codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00. W celu rezerwacji kaplicy należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 3242228991 lub osobiście...

Rezerwacja wizyty w sprawie zlikwidowanego zakładu pracy

Osoby poszukujące dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej zlikwidowanego zakładu pracy działającego na terenie miasta Rybnika, mogą uzyskać informację z bazy, która zawiera ułożone w...

Udostępnienie punktowej listy wniosków

Projekt listy osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2020 rok jest publikowany na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Rybnika ..

Wniosek o przyznanie mieszkania

Przejdź do Ogólny opis Lokale mieszkalne na czas nieoznaczony mogą zostać wynajęte osobom spełniającym kryteria określone w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład...

Wniosek o wydanie specjalnej (imiennej) e-karty

Przejdź do Ogólny opis Rybnicka Elektroniczna Karta Miejska, to unikalny w skali kraju i zarazem bardzo nowatorski projekt powstały przy wykorzystaniu dofinansowania z Unii Europejskiej,...

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Przejdź do Ogólny opis Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem. Kontrahenci mogą dokonywać zamiany lokali na zasadzie...

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Ogólny opis Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: Do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do niestosowania się do...

Wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Ogólny opis Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi mającymi znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty...