Rodzaje usług

Powrót

Rejestracja pojazdu - rezerwacja terminu wizyty

W celu zarezerwowania terminu wizyty należy wybrać i kliknąć na wybranym dniu i godzinie, wprowadzić dane w wymagane pola i kliknąć na przycisk "Zarezerwuj termin". Zakładka dotyczy usługi rejestracji (przerejestrowania) pojazdu stanowiącego własność (współwłasność) osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terenie miasta Rybnik - dodatkowe informacje dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika .

Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów jest równoznaczne z niezałatwieniem sprawy! 

UWAGA! Usługa przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób prywatnych mających miejsce zamieszkania na terenie miasta Rybnik !