Rodzaje usług

Powrót

Opłata abonamentowa

Zapłać

Ogólny opis

Opłaty dokonywane za abonamentowe opłaty parkingowe.


Wymagane dokumenty

Uzyskanie zgody na abonament (patrz. Usługa: Wniosek o możliwość wykupu abonamentu na parking).


Sposób dokonania opłaty

Obowiązkowo przy pierwszym wykupie abonamentu należy udać się do w kasy Działu Targowisk i Parkingów przy ul. Rzecznej 8 celem zakupu karty miejskiej, wprowadzenia użytkownika abonenta do systemu i doładowania tej karty. Uzytkownik może też przynieść ze sobą kartę zakupioną uprzednio w dowolnym punkcie sprzedaży http://rybnik.eu/index.php?id=1666

Przy dokonywaniu kolejnych opłat abonamentowych wpłat dokonuje się:

 • w kasie Działu Targowisk i Parkingów przy ul. Rzecznej 8, od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-13:00- (zawsze w przypadku abonamentów w formie papierowych druków );
 • w automatach parkingowych na parkingach przy ulicach: Marii Skłodowskiej-Curie, Ks. Brudnioka, Wł. Reymonta, Powstańców Śląskich, T. Kościuszki, J. Kotucza (dla abonamentów dotyczących danych parkingów);
 • przelewem na rachunek Rybnickich Służb Komunalnych;

Dane do przelewu:

 • nr rachunku: 98 1020 2528 0000 0402 0434 7191
 • dane posiadacza rachunku: Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41B,
  44-200 Rybnik
 • w tytule przelewu należy podać numer rejestracyjny pojazdu oraz za jaki miesiąc dokonywana jest opłata, a w przypadku innego właściciela konta, również imię i nazwisko osoby posiadającej zgodę na wykupienie abonamentu

Uwaga: Automaty parkingowe wydają potwierdzenia wpłaty, natomiast paragony/faktury wydawane są tylko w kasie Działu Targowisk i Parkingów.


Opłaty

 1. Jednorazowa opłata za kartę miejską w kwocie 8zł (nie dotyczy abonamentów w formie papierowych druków).
 2. Stawki abonamentów wynoszą:
 • 150,00 zł miesięcznie: abonament ogólnodostępny SP (obowiązuje na wszystkich parkingach bezobsługowych);
 • 70,00 zł miesięcznie: abonament ogólnodostępny OP (obowiązuje na jednym, określonym parkingu);
 • 35,00 zł miesięcznie: abonament ulgowy (obowiązuje na jednym, określonym parkingu dla mieszkańców oraz osób objętych programem „Duża Rodzina").

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Opłaty dokonywane w kasie i automatach parkingowych są na bieżąco wprowadzane do systemu. Natomiast opłaty dokonywane przelewem uprzednio są księgowane, a następnie niezwłocznie wprowadzane do systemu.


Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje dotyczące dokonanej opłaty abonent może uzyskać w Dziale Targowisk i Parkingów Rybnickich Służb Komunalnych przy ul. Rzecznej 8, tel: 32 4329540 lub w Dziale Księgowości, tel. 4329543.

 

Zapłać