Rodzaje usług

Powrót

Wniosek w sprawie wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS RP-7)

Przejdź do

Ogólny opis

Wniosek w sprawie wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) przeznaczony jest dla pracowników rybnickich placówek oświatowych i Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.


Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do MZOPO na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

        Korespondencję należy kierować na adres:
        Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
        ul. Reymonta 69
        44-200 Rybnik   

       Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
       Rybniku.

       Godziny pracy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku:
       poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
       czwartek od 7.30 do 18.00
       piątek od 7.30 do 13.00

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

  • Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).

  • Podpisz dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

  • Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).

 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.


Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.


Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni, od daty wpływu do MZOPO.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę w zależności od formy w jakiej został on złożony do MZOPO:

  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  • Poprzez pocztę tradycyjną.

  • Osobiście w siedzibie MZOPO w godzinach urzędowaniau.


Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w sekretariacie MZOPO pod numerem telefonu: 32 439 06 00.

Przejdź do