Rodzaje usług

Powrót

Informacja o bieżącym stanie kolejki w Wydziale Komunikacji

A
REJESTRACJA POJAZDÓW
rejestracja pojazdów nowych, sprowadzonych z zagranicy oraz przerejestrowanie pojazdu już zarejestrowanego w kraju, wyrejestrowanie pojazdu
B
PRAWA JAZDY - UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA PKK
przyjmowanie wniosków o wydanie Profilu PKK, wniosku o wydanie uprawnieniń, wniosku o wymianę prawa jazdy, wydanie wtórnika, wydanie i zatrzymywanie praw jazdy, zwrot zatrzymanego prawa jazdy
K
ZGŁOSZENIE ZMIAN W DOWODZIE REJESTRACYJNYM
montaż instalacji gazowej, montaż haka, wpisanie i wykreślenie zestawów rejestracyjnych oraz innych zmian powodujących konieczność zamian zapisów w dowodzie rejestracyjnym
E
WYDANIE DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH
wydanie stałych dokumentów rejestracyjnych, karty pojadu, przedłużenie pozwoleń czasowych