Rodzaje usług

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Przejdź do Ogólny opis Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, ...

Dodatek energetyczny

Przejdź do Ogólny opis Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tzn. osobie która spełnia jednocześnie następujące warunki: ...

Doskonalenie świadczonych usług przez Urząd Miasta Rybnika

W związku z dążeniem Urzędu Miasta Rybnika do doskonalenia świadczonych usług klienci Urzędu zostali poproszeni o anonimowe wypełnienie kwestionariusza ankiety dotyczącej zadowolenia ze sposobu...

Działalność promocyjna i informacyjna kierowana do zainteresowanych

Osoba zainteresowana może otrzymywać informacje o  wydarzeniach kulturalnych, których organizatorem jest Teatr Ziemi Rybnickiej. Możliwe jest otrzymywanie zarówno wszystkich jak i...

Informacje na temat dostępności obiektów MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje wieloma obiektami. Ich dostępnośc i cennik można znaleźć na poniższych stronach: Boisko "ORLIK" Boiska trawiaste Boisko Treningowe ze...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Przejdź do Ogólny opis Zapomoga przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to...

Księga grobów i osób zmarłych

Rejestr grobów i osób zmarłych Niniejszy rejestr zapewnia dostęp do ewidencji grobów i osób zmarłych dla cmentarza komunalnego przy ulicy Rudzkiej oraz cmentarzy komunalnych znajdujących się w...

Kup bilet na imprezę płatną organizowaną przez Teatr Ziemi Rybnickiej

Zakup Biletu następuje poprzez złożenie zamówienia na bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie. ...

Nieprawidłowości/postulaty w zakresie funkcjonowania transportu

Przejdź do Ogólny opis Przyjmowanie powiadomień mieszkańców dotyczących nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania transportu. Przyjmowanie powiadomień mieszkańców...

Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce

Niniejszy rejestr zawiera zarejestrowane i działające w mieście niepubliczne żłobki i kluby dziecięce.

Opłata abonamentowa

Zapłać Ogólny opis Składanie wniosków o wyrażenie zgody na wykup abonamentu parkingowego Wzory formularzy są dostępne na stronie ...

Prowadzenie działalności reklamowej na urządzeniach komunikacyjnych.

Przejdź do Ogólny opis Wnioski firm w sprawach prowadzenie działalności reklamowej na urządzeniach komunikacyjnych. Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku. ...

Regulowanie opłat za wykonanie usług cmentarnych i administracyjnych

Opłaty przedłużające i opłaty za usługi na cmentarzach komunalnych w Rybniku Północ ul. Rudzka, w Chwałęcicach ul. Karłowa oraz w Chwałowicach przy ul. Kamiennej przyjmuje administracja cmentarzy...

Rejestracja pojazdu - rezerwacja terminu wizyty

W celu zarezerwowania terminu wizyty należy wybrać właściwą usługę (Rezerwacje internetowe - klienci indywidualni lub Rezerwacje internetowe - klienci instytucjonalni), kliknąć na wybranym dniu...

Rejestry

Księga grobów i osób zmarłych Niniejszy rejestr zapewnia dostęp do ewidencji grobów i osób zmarłych dla cmentarza komunalnego przy ulicy Rudzkiej oraz cmentarzy komunalnych znajdujących się w...

Reklamacja w sprawie e-Karty

Przejdź do Ogólny opis Zgłaszanie reklamacji w sprawie e-Karty. Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku. Sposób dostarczania dokumentów Wymagane...

Rezerwacja biletu lub zgłoszenie udziału w imprezach darmowych

W najbliższym czasie nie ma organizowanych imprez darmowych o ograniczonej ilości miejsc, dla których konieczne jest dokonanie rezerwacji. Wykaz wszystkich wydarzeń kulturalnych jest dostępny w...

Rezerwacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Rudzkiej

  Kaplica dostępna codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00. W celu rezerwacji kaplicy należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 3242228991 lub osobiście...

Rezerwacja wizyty w sprawie zlikwidowanego zakładu pracy

Osoby poszukujące dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej zlikwidowanego zakładu pracy działającego na terenie miasta Rybnika, mogą uzyskać informację z bazy, która zawiera ułożone w...

RSIP - Zgłoszenie internautów

Przejdź do Ogólny opis Narzędzie umożliwiające Internautom zgłaszanie przez portal mapowy RSIP nieprawidłowości bądź usterek usuwanych przez Urząd Miasta i jego jednostki. ...

Świadczenie pielęgnacyjne

Przejdź do Ogólny opis Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi...

Udostępnienie punktowej listy wniosków

Projekt listy osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2020 rok jest publikowany na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Rybnika ..

Wniosek o możliwość wykupu abonamentu za parking

Ogólny opis Składanie wniosków o wyrażenie zgody na wykup abonamentu parkingowego Wzory formularzy są dostępne na stronie ...