Rodzaje usług

Rejestracja pojazdu - rezerwacja terminu wizyty

W celu zarezerwowania terminu wizyty należy wybrać właściwą usługę (Rezerwacje internetowe - klienci indywidualni lub Rezerwacje internetowe - klienci instytucjonalni), kliknąć na wybranym dniu...

Rezerwacja biletu lub zgłoszenie udziału w imprezach darmowych

W najbliższym czasie nie ma organizowanych imprez darmowych o ograniczonej ilości miejsc, dla których konieczne jest dokonanie rezerwacji. Wykaz wszystkich wydarzeń kulturalnych jest dostępny w...

Rezerwacja wizyty w sprawie zlikwidowanego zakładu pracy

Osoby poszukujące dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej zlikwidowanego zakładu pracy działającego na terenie miasta Rybnika, mogą uzyskać informację z bazy, która zawiera ułożone w...