Rodzaje usług

Powrót

Rezerwacja wizyty w sprawie zlikwidowanego zakładu pracy

Osoby poszukujące dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej zlikwidowanego zakładu pracy działającego na terenie miasta Rybnika, mogą uzyskać informację z bazy, która zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy oraz miejscu ich przechowywania.

Zanim umówisz się na spotkanie, sprawdź wykaz zlikwidowanych zakładów pracy.

Dodatkową pomoc w poszukiwaniu akt oraz informacje na temat zlikwidowanego zakładu pracy można uzyskać w Wydziale Administracyjnym w pok. 202 tel. 32 43 92 202.

Rezerwacja