Rodzaje usług

Powrót

Rejestracja pojazdu - rezerwacja terminu wizyty

W celu zarezerwowania terminu wizyty należy wybrać właściwą usługę (Rezerwacje internetowe - klienci indywidualni lub Rezerwacje internetowe - klienci instytucjonalni), kliknąć na wybranym dniu i wybrać wolną godzinie, wprowadzić dane w wymagane pola (oznaczone *) i kliknąć na przycisk "Zarezerwuj ".  W następnym oknie otrzymają Państwo kod niezbędny do wygenerowania zarezerwowanego biletu w automacie biletowym znajdującym się w placówce. Prosimy zapisać kod i zabrać go na umówioną wizytę. Kod może zostać wysłany na adres email  (zalecane), w tym celu należy wpisać adres w właściwym polu.

Na wizytę należy przybyć przed umówioną godziną, spóźnienie kasuje dokonaną rezerwację

Zakładka dotyczy usługi rejestracji (przerejestrowania) pojazdu stanowiącego własność (współwłasność) osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terenie miasta Rybnik lub firmy/instytucji mających na w/w terenie - dodatkowe informacje dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika

Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów jest równoznaczne z niezałatwieniem sprawy! 

UWAGA! W usługa została przeniesiona i udostępniona pod adresem https://oskar.rybnik.eu/rejestracja-pojazdu