Rodzaje usług

Powrót

Regulowanie opłat za wykonanie usług cmentarnych i administracyjnych

Opłaty przedłużające i opłaty za usługi na cmentarzach komunalnych w Rybniku Północ ul. Rudzka, w Chwałęcicach ul. Karłowa oraz w Chwałowicach przy ul. Kamiennej przyjmuje administracja cmentarzy komunalnych, znajdująca się w Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Rybniku ul. Rudzka 70B od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30 - tel. 32 4228991, 600320196, oraz od 1 kwietnia do 30.11 także w soboty w godz. 7:00-14:30.

Cennik usług cmentarnych znajduje się na stronie https://bip.zielen.rybnik.pl/bip/cennik-cmentarze-komunalne/

Opłaty przedłużające i opłaty za usługi na cmentarzach komunalnych w Boguszowicach przyjmuje dzierżawca cmentarza:

  • Administracja Cmentarza Rybnik Boguszowice Stare ul. Zadumy - dzierżawca P.H.U. KRUZAL s.c. - w domu przedpogrzebowym na cmentarzu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 - tel. 888 253 025, 509 480 431.