Jak korzystać z portalu

W ramach platformy OSKAR uruchomiono usługi związane z rezerwacjami, zakupem biletów na wydarzenia kulturalne, opłaceniem abonamentu parkingowego, czy możliwością wypełniania elektronicznych formularzy. W dziale Pomoc znajdziecie Państwo informacje na temat dostępnych funkcjonalności wraz ze wskazówkami, jak z nich korzystać.

Na początek nawigacja

Usługi zostały podzielone na grupy tematyczne. Dostęp do nich możliwy jest poprzez kliknięcie jednego z graficzno-tekstowych odnośników na stronie głównej (Dokonaj rezerwacji kup bilet, Załatw sprawę przez internet, Sięgnij do rejestrów urzędu) lub po wybraniu odpowiedniej pozycji z menu dolnego (druga kolumna). Na stronie głównej oraz w pierwszej kolumnie menu dolnego znajdziecie Państwo odsyłacze do Ankiet i Ogłoszeń. Informacja o aktualnej pozycji wyświetlana jest w postaci tzw. okruszków w pasku pod menu głównym. Strukturę portalu przedstawia Mapa strony.


W razie wątpliwości pomoże nasz konsultant
Rozpocznij czat

 

 

 

Dokonaj rezerwacji, kup bilet

Aby przejść do sekcji, w której zgrupowano usługi rezerwacyjne, należy kliknąć odnośnik Dokonaj rezerwacji, kup bilet widoczny na stronie głównej lub w menu umieszczonym w stopce. Można też skorzystać z bezpośredniego adresu http://pu.oskar.rybnik.eu/rezerwacje

Rodzaje rezerwacji

• Rezerwacja bezpłatna - możliwa w przypadkach, gdy wydarzenie nie ma zdefiniowanej opcji płatności. W wydarzeniach tego typu osoba, która złoży rezerwację otrzyma powiadomienie zawierające jej numer, a w przypadku zdarzeń biletowanych, także link do strony umożliwiającej pobranie biletu.
• Rezerwacja z płatnością bezpośrednią - wymaga, aby niezwłocznie po złożeniu rezerwacji użytkownik dokonał płatności. W tym celu, gdy użytkownik zdecyduje się na rozpoczęcie procesu płatności, zostanie on przekierowany do systemu płatności internetowych przelewy24.pl. Po dokonaniu transakcji, użytkownik zostanie poinformowany o statusie płatności oraz otrzyma powiadomienie o złożonej rezerwacji i wykonanej płatności.
• Rezerwacja z płatnością odroczoną. W przypadku, gdy w wydarzeniu dostępna będzie opcja płatności odroczonej, użytkownik po złożeniu rezerwacji będzie mógł zdecydować, czy chce dokonać płatności bezpośredniej, czy chce opłacić rezerwację w późniejszym terminie. W takim przypadku, wysłane przez system powiadomienie zawierać będzie odnośnik do systemu płatności elektronicznych. Informacje dotyczące opcji płatności odroczonej dla danego wydarzenia będą zawarte w opisie wydarzenia, a w szczególności prezentowany będzie maksymalny termin, do którego będzie można opłacić bilet (po upływie którego rezerwacja zostanie anulowana).
• Rezerwacja z płatnością w kasie. Cześć dostępnych wydarzeń może wymagać konieczności opłacenia rezerwacji w kasie. W takim przypadku system po zakończeniu składania przez użytkownika rezerwacji wyśle powiadomienie zawierające stosowną informację wraz z adresem kasy, do której musi się zgłosić użytkownik.

Typy rezerwacji

W ramach grupy rezerwacji przewidziano sześć typów usług: Zakup biletów, Rezerwację obiektu, Rezerwację terminu spotkania z urzędnikiem, Zakup abonamentu parkingowego, Wyszukiwarkę grobów oraz Reklamacje.
 
1. Zakup biletu

Skorzystanie z tej opcji pozwala na dokonanie rezerwacji/zakupu biletów na wydarzenia odbywające się m.in. w Teatrze Ziemi Rybnickiej. W celu przejścia do listy wydarzeń należy kliknąć graficzny odsyłacz Kup bilet.
Lista wydarzeń zgromadzona jest w paginowanej tabeli, w której – w ostatniej kolumnie – widnieje przycisk Szczegóły. Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie do ekranu z opisem wydarzenia. W nagłówku tabeli zamieszczono dynamiczne filtry ułatwiające szybsze znalezienie wydarzenia po nazwie lub terminie. Istnieje także możliwość alfabetycznego sortowania wydarzeń po nazwie – rosnąco lub malejąco.

Aby przejść do kolejnego etapu rezerwacji, należy kliknąć przycisk Dalej.
W przypadku wydarzeń cyklicznych przed krokiem wyboru miejsca wyświetlany jest ekran wyboru terminu. W tym kroku należy wskazać oznaczony kolorem zielonym termin klikając go na kalendarzu. Dostępne są dwa widoki kalendarza – domyślny - tygodniowy oraz miesięczny. Widok zmieniany jest po kliknięciu odpowiedniego przycisku umieszczonego nad kalendarzem. Przejście do kolejnego kroku następuje po kliknięciu przycisku Dalej.

Uwaga!
Krok kalendarza zostaje pominięty w przypadku wydarzeń jednorazowych.
 
Kolejnym etapem jest wybór miejsc. Aby zaznaczyć miejsce na wyświetlonej wizualizacji, należy w pierwszej kolejności wybrać pozycję z cennika – zaznaczając typ biletu (np. miejsce na balkonie). Wybór pozycji w cenniku spowoduje wyszarzenie miejsc, których dana cena nie dotyczy. Z chwilą wybrania miejsca pod kalendarzem aktualizowane jest podsumowanie rezerwacji. Po dokonaniu wyboru i kliknięciu przycisku Dalej użytkownik zostaje przekierowany do kolejnego kroku.

W kolejnym kroku należy uzupełnić formularz z danymi osobowymi. Po zaznaczeniu opcji Przygotować fakturę, zostaną wyświetlone dodatkowe pola, a po dokonaniu rezerwacji pod podany adres e-mail zostanie wysłana faktura. Pod podany adres email zostaną wysłane powiadomienie dotyczące statusu rezerwacji, odnośniki do biletów oraz komunikaty związane z płatnościami. Opcjonalnie można podać numer telefonu komórkowego. W takim przypadku powiadomienia będą wysyłane również SMS-em. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych w formularzu i zaznaczeniu checkboxów potwierdzających akceptację regulaminu należy kliknąć przycisk Dalej.

Uwaga!
Jeśli dla danego wydarzenia umożliwiono wykupienie dodatkowych opcji (np. zakup koszulki na koncert), w tym kroku wyświetlona zostanie również tabela z listą dodatków, w której można wybrać ich ilość.

Kolejnym etapem rezerwacji jest wyświetlenie podsumowania i wybór formy płatności. Dostępne opcje są zależne od konfiguracji wydarzenia (typy rezerwacji opisano powyżej). Przed ostatecznym zatwierdzeniem rezerwacji można anulować rezerwację klikając przycisk Anuluj lub, na późniejszym etapie, Rezygnuj.

Uwaga!
Jeśli wybraną lub jedyną możliwą formą płatności jest przelew, należy kliknąć przycisk Dalej, a następnie Płacę.
W przypadku zaznaczenia opcji W kasie należy kliknąć przycisk Dalej.
W przypadku płatności odroczonej należy kliknąć przycisk Dalej, a następnie Płacę. Pod podany adres zostanie wysłany link do płatności.
Po dokonaniu wyboru banku, z którego uruchomiony zostanie przelew, użytkownik dokonuje płatności, a system przelewy24.pl weryfikuje płatności i następuje przekierowanie zwrotne do systemu OSKAR, który wyświetla informacje o poprawnie zakończonym procesie płatności. Pod podany adres email zostaje wysłane potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 
2. Rezerwacja obiektu

Po kliknięciu piktogramu Rezerwuj obiekt w systemie rezerwacji zostaje wyświetlona paginowana tabela z listą dostępnych do rezerwacji obiektów. W zależności od konfiguracji ścieżka rezerwacji może mieć różny przebieg. Najczęściej nie będzie ona zakończona płatnością, gdyż może wymagać weryfikacji interesanta ze strony instytucji udostępniającej obiekt. Część kroków ma jedynie charakter poglądowy, a rezerwacja może być dokonana po bezpośrednim kontakcie z instytucją. Przykładem jest kaplica cmentarna, dla której wyświetlany jest kalendarz zajętości, jednak w celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się z Zarządem Zieleni Miejskiej.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji, należy kliknąć przycisk Szczegóły umieszczony w wierszu tabeli obok nazwy wybranego obiektu.
 
Po kliknięciu przycisku Dalej następuje przekierowanie do ekranu, na którym wyświetlony jest kalendarz. Jeśli obiekt może podlegać rezerwacji, należy kliknąć w zielony obszar w kolumnie z wybraną datą, a następnie uzupełnić formularz w wyświetlonym oknie (wybrać godzinę rezerwacji oraz długość jej trwania) i zatwierdzić wybór przyciskiem Wybierz. W takim przypadku pod kalendarzem jest aktywny przycisk Dalej, który należy kliknąć, aby przejść do kolejnego kroku. Jeśli kalendarz ma jedynie charakter poglądowy, przycisk Dalej nie będzie wyświetlony.
Kolejnym krokiem jest podanie danych osobowych w wyświetlonym formularzu, akceptacja regulaminu i kliknięcie przycisku Dalej.
Wywołuje to przekierowanie do kroku, w którym wyświetlone jest podsumowanie w postaci cennika. Kliknięcie przycisku Dalej powoduje przekierowanie do podsumowania całości rezerwacji. Jeśli nie ma możliwości jej opłacenia, należy kliknąć przycisk Rezerwuj. Wtedy pod wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożenia rezerwacji. W sytuacji, kiedy zarządca obiektu dopuszcza dokonanie opłaty, należy postąpić jak w przypadkach opisanych w punkcie 1.

3. Rezerwacja terminu spotkania z urzędnikiem

W celu dokonania rezerwacji terminu spotkania z urzędnikiem należy kliknąć odnośnik do usługi o nazwie Spotkanie z urzędnikiem.
 
Po przejściu do usługi wyświetlona zostaje paginowana tabela, w której zgromadzono dostępne zasoby – urzędników lub grup urzędników. Aby zapoznać się z informacjami na temat spotkania, np. zakresem działania urzędników i godzinach przyjęć, należy w wierszu tabeli z wybranym zasobem kliknąć przycisk Szczegóły.
 
Po zapoznaniu się ze szczegółami i kliknięciu przycisku Dalej następuje przekierowanie do kolejnego kroku. W zależności od tego, czy na spotkanie mogą umawiać się jedynie mieszkańcy Rybnika, czy jest ono ogólnodostępne, będzie to formularz weryfikacyjny lub kalendarz. W formularzu należy podać swój numer PESEL i kliknąć przycisk Wyślij. Po pomyślnej weryfikacji przez system, że osoba o tym numerze PESEL jest mieszkańcem Rybnika, nastąpi przekierowanie do terminarza dostępności. Terminy prezentowane są w postaci bloków – zielonych, jeśli termin jest wolny lub czerwonych w przypadku terminów zarezerwowanych. Aby wybrać termin wizyty należy kliknąć w zielony blok, a następnie kliknąć przycisk Dalej.
 
Kolejnym krokiem jest podanie danych osobowych i akceptacja regulaminu. Rezerwacja następuje po kliknięciu przycisku Rezerwuj. Pod podany adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie.

4. Karnety

Za pośrednictwem systemu rezerwacji można dokonać wykupu abonamentu parkingowego. W tym celu należy wybrać usługę Karnety – klikając w prowadzący do niej odnośnik.

W pierwszym kroku wyświetlona zostaje paginowana tabela z listą parkingów, na które można wykupić abonament. Aby móc tego dokonać należy kliknąć przycisk Szczegóły umieszczony w wierszu z nazwą parkingu. W kroku ze szczegółowymi informacjami na temat parkingu należy kliknąć przycisk Dalej.
Kolejnym etapem jest uzupełnienie danych w formularzu weryfikującym uprawienia do korzystania z wybranego parkingu ze zniżką. Weryfikacja następuje po kliknięciu przycisku Wyślij formularz.

Uwaga!
Podanie drugiego numeru rejestracyjnego nie jest wymagane.
 
Po pomyślnej weryfikacji wyświetlony zostaje formularz danych kontaktowych. Należy go wypełnić i zaakceptować regulamin, po czym przejść do płatności. Szczegółowo proces ten został opisany w punkcie 1.  

5. Grobonet
 
W ramach systemu OSKAR dostępna jest wyszukiwarka grobów i osób pochowanych Grobonet. Za jej pośrednictwem możliwe jest zlokalizowanie miejsca pochówku na jednym z czterech cmentarzy komunalnych, zapalenie wirtualnego znicza lub zgłoszenie chęci rezerwacji. Po kliknięciu odnośnika do tej usługi wyświetlona zostaje podstawowa wyszukiwarka, w której należy wpisać imię i nazwisko lub datę urodzenia/śmierci osoby, której grób ma być zlokalizowany. Można również skorzystać z wyszukiwania szczegółowego po kliknięciu odnośnika Formularz szczegółowy. Po kliknięciu przycisku Szukaj następuje przejście do listy grobów – jej układ może być zmieniany poprzez wybranie z rozwijanych list sposobu sortowania (wg nazwiska, imienia etc.) i widoku (boksy lub tabela). Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące wybranego miejsca należy kliknąć przycisk Więcej. Z poziomu widoku grobu istnieje możliwość – po wybraniu pozycji z obrazkowego menu w dolnej części ekranu - wyświetlenia dokładnej mapy sektora, wyświetlenia nazwisk innych osób pochowanych w danym grobie, opłacenia rezerwacji (jeśli użytkownik posiada kod weryfikacyjny), wysłania formularza rezerwacji, zapalenia wirtualnego znicza (po podaniu podpisu i kliknięciu przycisku Dalej. Znicz będzie widoczny na widoku grobu przez kolejne 7 dni) lub zgłoszenia błędu w wyszukiwarce (po wybraniu tej pozycji wyświetlony zostanie formularz. W polu Opis błędu należy wpisać treść, po czym kliknąć przycisk Wyślij).

Uwaga!
Bez zgody zarządcy cmentarza nie jest możliwe dokonanie pełnej rezerwacji miejsca pochówku.

6. Reklamacje

W przypadku zajścia sytuacji awaryjnych, np. nagłego braku dostępu do internetu i niemożności dokonania płatności użytkownik zewnętrzny może złożyć reklamację za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności. W celu jej wywołania należy kliknąć ikonę Reklamacje.

W celu poprawnego złożenia reklamacji użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia pól wymaganych (oznaczonych gwiazdką). Do złożenia reklamacji niezbędny jest numer rezerwacji, którego poprawność jest weryfikowana przez system. W przypadku wprowadzenia niepoprawnego numeru wyświetlany jest stosowny komunikat. Reklamacja zostaje wysłana po kliknięciu przycisku Wyślij, a informacja o jej rozpatrzeniu wysyłana jest pod podany adres e-mail.

7. Subskrypcje dotyczące dostępności obiektu

Subskrypcje informacji o dostępności obiektu to funkcjonalność systemu pozwalająca użytkownikowi na otrzymywanie aktualnych informacji związanych ze zmianami w dostępności obiektów. Przykładowo, jeśli jakiś obiekt jest dostępny do rezerwacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 przez cały rok, a z powodu remontu obiekt będzie wyłączony z użytku na okres jednego miesiąca, to po wprowadzeniu takiej zmiany w konfiguracji obiektu przez administratora, subskrybent zostanie poinformowany o tym drogą elektroniczną.
 
Aby aktywować tę usługę, należy kliknąć odnośnik Subskrybuj informacje o dostępności umieszczony nad kalendarzem w kroku wyboru terminu podczas rezerwacji obiektu. Następnie należy wypełnić dane w oknie Szczegóły subskrypcji i zatwierdzić je przyciskiem Subskrybuj.  Pod podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość zawierająca odnośnik, którego kliknięcie powoduje aktywację subskrypcji oraz odnośnik pozwalający odwołać uruchomienie subskrypcji. Po potwierdzeniu chęci otrzymywania powiadomień wysyłane jest potwierdzenie aktywacji usługi z likiem do ewentualnego anulowania usługi.

8. Powiadomienia

W trakcie procesu rezerwacji system wysyła pod podane przez użytkownika zewnętrznego dane kontaktowe informacje o szczegółach rezerwacji, w  szczególności zaś generowane są powiadomienia dotyczące:
• Złożenia rezerwacji
• Dokonaniu płatności
• Związane z subskrypcjami
• Związane z reklamacjami
Powiadomienia wysyłane są zarówno pod podany adres e-mail, jak i pod podany numer telefonu. W skład wysyłanych informacji wchodzą także odnośniki pozwalające na anulowanie rezerwacji oraz na dokonanie płatności, o ile wydarzenie zostało odpowiednio skonfigurowane i użytkownik wybrał stosowną opcję w momencie składania zamówienia.

Załatw sprawę przez internet

Katalog Usług Publicznych (KUP) stanowi bazę wiedzy o usługach publicznych udostępnianych w ramach systemu OSKAR. Usługi te pogrupowane są według zdarzeń życiowych i wyświetlane w postaci paginowanej listy. Wybranie zdarzenia z listy po lewej stronie spowoduje zawężenie listy usług do tych, które są związane z wybranym zdarzeniem. Nad listą umieszczona jest wyszukiwarka, która przyspiesza znalezienie usługi. Dostęp do KUP możliwy jest po wybraniu z menu górnego pozycji Katalog usług lub po kliknięciu odnośnika Załatw sprawę przez internet umieszczonego na stronie głównej lub w menu dolnym.

Usługi mogą być wyszukiwane po wpisaniu słów kluczowych w polu Wyrażenie (i kliknięcie przycisku Szukaj) oraz filtrowane wg alfabetu lub po rozwinięciu wyszukiwarki (zaznaczenie kwadratu Więcej opcji wyszukiwania). Dodatkowe opcje filtrowania pozwalają na wskazanie Jednostki Organizacyjnej Miasta, która jest dysponentem usługi. Można wybrać jedną lub kilka jednostek zaznaczając odpowiednią ilość kwadratów. Aby powrócić do pełnej listy należy kliknąć przycisk Wyczyść filtr.
Wynik wyszukiwania i filtrowania wyświetlany jest w postaci listy nazw i fragmentów opisów usług. Kliknięcie w nazwę interesującej nas usługi spowoduje wyświetlenie jej szczegółów na stronie portalu.
Widok szczegółowy prezentuje szereg informacji o usłudze:
• opis usługi
• kogo dotyczy
• dokumenty (jakie należy przedłożyć)
• czas realizacji
• opłaty
• tryb odwoławczy
• podstawy prawne.

Widok szczegółowy zawiera również odsyłacz do aplikacji obsługującej daną usługę, lub - w przypadku usług formularzowych – odsyłacz do formularza inicjującego daną usługę (wniosku rozpoczynającego procedowanie danej sprawy). W niektórych przypadkach możliwe jest nawiązanie kontaktu z urzędnikiem za pomocą komunikatora. W takich sytuacjach widoczna jest sekcja Kontakt z informacją o dostępności osoby kontaktowej i przyciskiem Rozpocznij rozmowę, którego kliknięcie powoduje otwarcie okna komunikatora.

W dolnej części karty usługi umieszczono również dane adresowe jednostki udostępniającej usługę oraz bezpośredni link do wyświetlanej karty. Kartę można wydrukować po kliknięciu przycisku Drukuj.

Sięgnij do rejestrów urzędu

W ramach tej usługi istnieje możliwość przeglądania rejestrów udostępnianych przez Jednostki Organizacyjne Miasta. Przykładowym jest Wyszukiwarka grobów i osób pochowanych Grobonet.

Ogłoszenia

W portalu wyświetlana jest tablica ogłoszeń urzędowych.

Ankiety

W portalu udostępniono ankiety dla mieszkańców związane z różnymi aspektami.