Zdjęcie Rynku w Rybniku

O Projekcie

Naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców została uruchomiona platforma internetowa OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej. Za jej pośrednictwem mieszkańcy kupią bilety na imprezy miejskie oraz wybiorą miejsce w teatrze. Inną możliwością będzie wynajęcie sal oraz powierzchni wystawienniczych. Rybniczanie zapłacą również za abonament parkingowy i inne usługi świadczone przez lokalne podmioty administracyjne.
Unijna pomoc

OSKAR jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. To platforma internetowa, dzięki której mieszkańcy Rybnika i okolic uzyskają bezpieczny dostęp do wielu usług świadczonych przez Urząd Miasta, Rybnicki Dom Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne ośrodki miejskie. Całkowity koszt projektu wynosi 3,26 ml zł, zaś jego dofinansowanie z funduszy strukturalnych kształtuje się na poziomie 2,52 mln zł.

 

Należy pokreślić, że Urząd Miasta Rybnika od wielu lat korzysta z powodzeniem z nowatorskich rozwiązań informatycznych w administracji. Już 12 lat temu powstały pierwsze zręby elektronicznej administracji. To teraz procentuje. W tegorocznym ubiegłorocznym rankingu Rzeczpospolitej „Innowacyjny samorząd" Rybnik zajął po raz kolejny 5. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu.

Innowacyjny samorząd

W corocznym rankingu „Rzeczpospolitej" oceniano sprawność w udostępnianiu mieszkańcom usług e-urzędu, zaangażowanie w internetyzację i komputeryzację gmin. Wśród miast na prawach powiatu liderem jest Poznań. Tuż za nim Świnoujście oraz Katowice. Czwarte miejsce zajęła Łódź, zaś piąte - Rybnik. Natomiast Gliwice ulokowały się na szóstym miejscu. W Rybniku jest więcej darmowych punktów dostępu do internetu niż w Gliwicach oraz więcej prywatnych serwisów internetowych. Gdy w kolejnej ankiecie pojawi się odniesienie do systemu OSKAR, miasto otrzyma kolejne punkty za zintegrowany system zarządzania gminą.

Niewątpliwie mieszkaniec, który wybierze drogę elektroniczną załatwiania swoich spraw, może być spokojny o poprawność wniosku. Przed ostatecznym naciśnięciem klawisza „wyślij", wniosek zostanie automatycznie zweryfikowany. Dotyczy to również samych urzędników, którzy uzyskają szybki dostęp do wielu dokumentów i baz danych, co ułatwi i przyspieszy załatwianie spraw dla mieszkańców.


Jedno miejsce, wiele możliwości 
 

Procedury administracyjne toczą się swoim rytmem, nad którym warto mieć kontrolę. W systemie OSKAR umożliwi to sprawdzanie statusów spraw przez wnioskodawcę. Można też będzie skonsultować się z odpowiednim urzędnikiem specjalizującym się np. w ochronie środowiska, wybierając wygodną dla siebie formę kontaktu: komunikator internetowy, telefon czy też spotkanie, można też będzie skonsultować się z odpowiednim urzędnikiem, specjalizującym się w określonej dziedzinie, np. w ochronie środowiska.

Nowa platforma internetowa obejmie sprawy leżące w gestii m. in. Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej i Rybnickich Służb Komunalnych. Osoby, które wolą jednak osobisty kontakt z urzędnikiem, nie tracąc możliwości wcześniejszej weryfikacji poprawności wniosku, będą mogły wypełnić wniosek na komputerze, następnie wydrukować i pójść z nim do urzędu.

Nowością w internetowym, rybnickim magistracie będzie aplikacja, dzięki której każdy zainteresowany uzyska dostęp do ksiąg grobów i osób zmarłych. Będzie mógł przeszukiwać księgi według określonych kryteriów. OSKAR został wyposażony w interaktywny plan cmentarzy z możliwością gromadzenia dokumentacji fotograficznej grobów i generowanie wyciągów z ksiąg cmentarnych. To umożliwi opiekę nad grobami z daleka, ale również pozwoli skrócić formalności związane z pogrzebem.

Nagroda

Podczas tegorocznego Forum IT dla Kierowników w Administracji, projekt OSKAR otrzymał nagrodę "Skrzydła IT w Administracji" w kategorii Oprogramowanie do obsługi urzędu.

rss