Lista projektów lokalnych dla dzielnicy Smolna
Numer dzielnicy: 13

1. Dla zdrowia, dla ducha, dla dorosłych i malucha
Doposażenie szkolnych placów zabaw przy SP nr 34 i ZSP nr 10.
Wnioskodawca: Weronika Piekoszowska
Kwota: 86 000,00 zł

2. Festyn rodzinny "Smolnioki razem"
Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy Smolna z udziałem zespołów muzycznych, kabaretu oraz z programem dla dzieci.
Wnioskodawca: Paweł Kozielski
Kwota: 89 900,00 zł