Rodzaje usług

Wniosek o możliwość wykupu abonamentu za parking

Ogólny opis Składanie wniosków o wyrażenie zgody na wykup abonamentu parkingowego Ulgowego (dla mieszkańców obszaru uprzywilejowanego oraz osób objętych programem „Duża Rodzina"), ...