Rodzaje usług

Wniosek o możliwość wykupu abonamentu za parking

Ogólny opis Składanie wniosków o wyrażenie zgody na wykup abonamentu parkingowego Ulgowego (dla mieszkańców obszaru uprzywilejowanego oraz osób objętych programem „Duża Rodzina"), ...

Wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego kredytowanego

Przejdź do Ogólny opis Należności wynikające z mandatów karnych kredytowanych zgodnie z treścią art. 60 pkt. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz....