Rodzaje usług

Dodatek energetyczny

Przejdź do Ogólny opis Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tzn. osobie która spełnia jednocześnie następujące warunki: ...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Przejdź do Ogólny opis Zapomoga przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to...

Świadczenie pielęgnacyjne

Przejdź do Ogólny opis Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi...

Wniosek o przyznanie pomocy

Przejdź do Ogólny opis Złożenie Wniosku wszczyna postępowanie administracyjne o przyznanie pomocy. Wniosek jest rejestrowany w Dziale Pomocy Środowiskowej, a następnie przekazany...

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Przejdź do Ogólny opis Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub...

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana ze środków własnych gminy

Przejdź do Ogólny opis Zapomoga przysługuje: Z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych dzieci podczas jednego porodu, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dzieci zamieszkuje na...

Zasiłek opiekuńczy

Przejdź do Ogólny opis Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży...

Zasiłek pielęgnacyjny

Przejdź do Ogólny opis Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli...

Zasiłek rodzinny

Przejdź do Ogólny opis Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; ...