Rodzaje usług

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Przejdź do Ogólny opis Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, ...

Działalność promocyjna i informacyjna kierowana do zainteresowanych

Osoba zainteresowana może otrzymywać informacje o  wydarzeniach kulturalnych, których organizatorem jest Teatr Ziemi Rybnickiej. Możliwe jest otrzymywanie zarówno wszystkich jak i...

Udostępnienie punktowej listy wniosków

Projekt listy osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2020 rok jest publikowany na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Rybnika ..

Wniosek o przyznanie mieszkania

Przejdź do Ogólny opis Lokale mieszkalne na czas nieoznaczony mogą zostać wynajęte osobom spełniającym kryteria określone w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład...

Wniosek o wydanie specjalnej (imiennej) e-karty

Przejdź do Ogólny opis Rybnicka Elektroniczna Karta Miejska, to unikalny w skali kraju i zarazem bardzo nowatorski projekt powstały przy wykorzystaniu dofinansowania z Unii Europejskiej,...

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Przejdź do Ogólny opis Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem. Kontrahenci mogą dokonywać zamiany lokali na zasadzie...

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Ogólny opis Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: Do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do niestosowania się do...

Wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Ogólny opis Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi mającymi znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty...