Rodzaje usług

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Ogólny opis Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: Do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do niestosowania się do...

Wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Ogólny opis Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi mającymi znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty...

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana ze środków własnych gminy

Przejdź do Ogólny opis Zapomoga przysługuje: Z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych dzieci podczas jednego porodu, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dzieci zamieszkuje na...

Zasiłek opiekuńczy

Przejdź do Ogólny opis Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży...

Zasiłek pielęgnacyjny

Przejdź do Ogólny opis Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli...

Zasiłek rodzinny

Przejdź do Ogólny opis Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; ...