Rodzaje usług

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Przejdź do Ogólny opis Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, ...

Dodatek energetyczny

Przejdź do Ogólny opis Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tzn. osobie która spełnia jednocześnie następujące warunki: ...

Działalność promocyjna i informacyjna kierowana do zainteresowanych

Osoba zainteresowana może otrzymywać informacje o  wydarzeniach kulturalnych, których organizatorem jest Teatr Ziemi Rybnickiej. Możliwe jest otrzymywanie zarówno wszystkich jak i...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Przejdź do Ogólny opis Zapomoga przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to...

Nieprawidłowości/postulaty w zakresie funkcjonowania transportu

Przejdź do Ogólny opis Przyjmowanie powiadomień mieszkańców dotyczących nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania transportu. Przyjmowanie powiadomień mieszkańców...

Prowadzenie działalności reklamowej na urządzeniach komunikacyjnych.

Przejdź do Ogólny opis Wnioski firm w sprawach prowadzenie działalności reklamowej na urządzeniach komunikacyjnych. Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku. ...

Reklamacja w sprawie e-Karty

Przejdź do Ogólny opis Zgłaszanie reklamacji w sprawie e-Karty. Wymagane dokumenty Wypełniony formularz wniosku. Sposób dostarczania dokumentów Wymagane...

Świadczenie pielęgnacyjne

Przejdź do Ogólny opis Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi...

Udostępnienie punktowej listy wniosków

Projekt listy osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych na 2020 rok jest publikowany na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Rybnika ..

Wniosek o możliwość wykupu abonamentu za parking

Ogólny opis Składanie wniosków o wyrażenie zgody na wykup abonamentu parkingowego Wzory formularzy są dostępne na stronie ...

Wniosek o przedłużenie umowy najmu

Przejdź do Ogólny opis Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres,...

Wniosek o przyznanie mieszkania

Przejdź do Ogólny opis Lokale mieszkalne na czas nieoznaczony mogą zostać wynajęte osobom spełniającym kryteria określone w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład...

Wniosek o przyznanie pomocy

Przejdź do Ogólny opis Złożenie Wniosku wszczyna postępowanie administracyjne o przyznanie pomocy. Wniosek jest rejestrowany w Dziale Pomocy Środowiskowej, a następnie przekazany...

Wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego kredytowanego

Przejdź do Ogólny opis Należności wynikające z mandatów karnych kredytowanych zgodnie z treścią art. 60 pkt. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz....

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Przejdź do Ogólny opis Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub...

Wniosek o wydanie specjalnej (imiennej) e-karty

Przejdź do Ogólny opis Rybnicka Elektroniczna Karta Miejska, to unikalny w skali kraju i zarazem bardzo nowatorski projekt powstały przy wykorzystaniu dofinansowania z Unii Europejskiej,...

Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego

Przejdź do Ogólny opis Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem. Kontrahenci mogą dokonywać zamiany lokali na zasadzie...

Wniosek o zmianę ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym

Przejdź do Ogólny opis Zamiana ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym. Wniosek o zmianę ilości osób może złożyć tylko osoba posiadająca tytuł prawny do...

Wniosek o zmianę normy zużycia wody w lokalu mieszkalnym

Przejdź do Ogólny opis Zamiana normy wody w lokalu mieszkalnym. Wniosek o zmianę normy wody może złożyć tylko osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu. ...

Wniosek przeznaczony dla osób potrzebujących wsparcia w walce z zadłużeniem

Przejdź do Ogólny opis Wniosek przeznaczony jest dla osób potrzebujących wsparcia w walce z zadłużeniem powstałym na kartotece księgowej lokalu. Zasady umorzenia/odroczenia lub...